Scholiersberg 14, Bergen op Zoom
0164-210372
info@bruijsenvandijk.nl

100 jaar Bruijs groenten, aardappelen en fruit

Hofleverancier voor Groente en Fruit

Hoe het begon
Adrianus Bruijs, (geboren op 14 juni 1886 en overleden op 6 augustus 1969) trouwt op 18 mei 1911 met Petronella Musters (geboren op 21 maart 1885 en overleden op 6 januari 1957). In datzelfde jaar, op 1 oktober 1911, start hij als koopman het bedrijf in aardappelen, groeten en fruit aan de Scholiersberg 18 te Bergen op Zoom (foto Scholiersberg 18 te Bergen op Zoom).

Hij is dan 25 jaar. Het bedrijf annex woonhuis is gelegen in de binnenstad vlakbij het Markiezenhof.
Het vak heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader Jacobus Bruijs was ook al koopman. Jacobus Bruijs ( geboren op 27 september 1865 en overleden op 17 augustus 1936) ventte ook in aardappelen, groenten en fruit. Jacobus Bruijs woonde, samen met zijn echtgenote Adriana Helena Nuijten, in de Mosselstraat. Adriana Helena stierf op 27 april 1919. Jacobus hertrouwde met Adriana Heijmans (weduwe van Gerardus Quik), eigenaar van café Den Bonten Os aan de Vischmarkt 11 te Bergen op Zoom (foto den Bonten Os).

Adrianus  Bruijs en Petronella Musters krijgen zes kinderen te weten Leen, Jane, Nelie, Jan, Co en Cees(familiefoto gemaakt in de achtertuin van de Scholiersberg ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van Adrianus Bruijs en Petronella Musters).  De oudste zoon en dochter, Jan en Leen, helpen hun ouders al op jonge leeftijd. Jan helpt op alle gebied: Van het inkopen van producten tot en met de bezorging bij de klant. Dit is voor Jan een goede leerschool om uiteindelijk later het bedrijf over te nemen. Het contact met klanten gaat hem goed af.

Met paard en wagen op pad
Adrianus Bruijs werkte vanuit een garage met daaraan een winkel, een heel gebruikelijke constructie in die tijd.  Er wordt veelal vanuit huis verkocht. Adrianus ventte zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal. De reden hiervan was dat in Bergen op Zoom zeer veel tuinders zaten die ook groenten en fruit verkochten. De concurrentie was dus groot. Roosendaal was daarentegen in opbloei in verband met de aanleg van een station en het aantrekken van veel nieuwe en gegoede burgers. Dat maakte het aantrekkelijk om in Roosendaal te venten. De reis naar Roosendaal was nog een hele onderneming. De tocht met paard en beladen wagen duurde maar liefst 2 uur. En die tocht werd zo’n 3 a 4 keer per week gemaakt. Vaker kon helaas niet. Na een dag venten moest een rustdag voor het paard worden ingelast.  Die tocht werd overigens wel gemaakt met meerdere groenteboeren uit Bergen op Zoom. Ieder met paard en wagen. Dat ging in colonne achter elkaar.  Het tempo ging volgens een vast stramien: Tot aan Wouw  in draf. In Wouw stapvoets. Na Wouw tot Roosendaal weer in draf. Aangekomen in Roosendaal ging men eerst met het paard naar uitspanning In De Ekster (foto in de Ekster, ) waar het paard even kon uitrusten, eten en drinken. Na zelf ook gegeten te hebben , kon het venten pas beginnen.

Met de bakfiets naar de veiling
Ongeveer 2 keer per week ging Adrianus Bruijs naar de coöperatieve tuinbouwveiling  vereniging in Bergen op Zoom.  De producten werden gehaald met een bakfiets, dit omdat het paard moest rusten om de andere dag weer te kunnen gaan venten. De meeste klanten zaten in Roosendaal. Dat waren meestal mensen van gegoede afkomst. Niet alle  groentenboeren in Roosendaal konden waarderen dat een Bergse koopman het zo goed deed bij die Roosendalers.
Naast de klantenkring in Roosendaal begon Adrianus Bruijs ook een klantenkring in Bergen op Zoom op te bouwen waaronder Huize Sint Catharina (zie foto zorgcentrum), het Algemeen Burger Gasthuis ( in die tijd nog ziekenhuis, thans verpleeghuis) en Avondvrede (verzorgingshuis). Dit bleek een schot in de roos te zijn. Instellingen stelden de dagelijkse levering van verse producten erg op prijs. Adrianus was ingeschreven bij de vakgroep detailhandel in groenten en fruit.(foto erkenningskaart vakgroep).

Vader en zoon samen verder
Op 1  augustus 1949 begint Adrianus samen met zijn zoon Jan een vennootschap onder de naam A. Bruijs en Zoon. Jan Bruijs was toen 29 jaar.  Jan Bruijs ging met zijn vader op vaste dagen in de week naar de veiling en leerde zo werkenderwijs het vak. In de veilingbanken had ieder zijn vaste genummerde plek. Dus ook vader en zoon. Adrianus had nummer 27 en Jan Bruijs had nummer 26.  (foto veilingbank).

Op 5 september 1949 kocht Adrianus Bruijs zijn eerste auto van het merk Tempo, een driewieler. Helaas is de enige foto een foto van een aanrijding in Roosendaal tijdens het venten. En wat deed je in die tijd? Samen met omstanders werd de driewieler recht gezet, werden de groenten en fruit gesorteerd en werd weer verder gereden (foto driewieler).

Jan Bruijs en Jo Franken nemen het bedrijf over
Op 1 oktober 1956 neemt Jan Bruijs met zijn verloofde Jo Franken het bedrijf over. Het bedrijf staat geregistreerd als kleinhandel in aardappelen, groenten en fruit en ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit (wijkrijder), zo meldt het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda in 1961.  Op 16 oktober 1956 treden beiden in het huwelijk

De start van panklare leveringen
Op zeker moment wordt Jan Bruijs gevraagd of hij wil leveren aan st Marie te Huijbergen. Dit is een jongensinternaat met 250 jongeren en 100 broeders. Het vervaardigen van de dagelijkse warme maaltijd was zo tijdsintensief geworden dat men op zoek ging naar alternatieven om werk uit handen te nemen. Jan Bruijs neemt deze kans met beide handen aan. Hiermee werd ook een nieuw tijdperk aangebroken, en wel het panklaar afleveren van aardappelen, groenten en fruit. Deze behoefte ontstond ook bij andere instellingen. Er werd steeds daarmee steeds minder aan huis geleverd en steeds meer aan instellingen. Hierdoor werd het venten in Roosendaal steeds minder. Uiteindelijk werd dat nog maar 1 dag per week. De vrijdag wordt de vaste ventdag. 

De derde generatie Bruijs
Jan Bruijs en Jo Franken krijgen 4 kinderen. Adrie, Corné, Carlo en Anne-marie. Corné overlijdt op driejarige leeftijd.  Het was in die tijd logisch dat de oudste zoon de zaak overnam. Echter die had meer interesse in de geneeskunde. Carlo had al van jongsaf, net als zijn vader, ambitie voor de zaak.  Na de detailhandel school in Breda St Olof (diploma middenstand) en een avondcursus AGF (vakdiploma AGF) gaat hij meewerken in de zaak van zijn vader en moeder.
Op 1 april 1986 neemt Carlo Bruijs op 21-jarige leeftijd de zaak over. Dit is een half jaar nadat Jan Bruijs  65 jaar is geworden. Jan Bruijs en Jo Franken blijven wel werkzaam in het bedrijf. Zo gaat Jan Bruijs nog 2 jaar naar de veiling voor het inkopen van producten, totdat de veiling in Bergen op Zoom wordt overgenomen door de veiling in Breda. Vanaf dat moment wordt ook naar Breda gereden. Op 20 augustus 1996 wordt het bedrijf een groothandel en wordt het bedrijf lid van het hoofdbedrijfschap agrarische groothandel groenten en fruit (HBAG). Dit vanwege het feit dat de zaak nog amper een winkelfunctie heeft. Centraal staat de levering van panklare producten aan horeca, instellingen en winkels. Het venten in Roosendaal op de vaste vrijdag wordt in dat jaar ervoor, met pijn in het hart vanwege de jarenlange trouwe traditie, gestopt.

Modernisering
Het  bedrijf maakt in 1992 een behoorlijke modernisering door. Er wordt een nieuwe snijkeuken ingericht en nieuwe beveiligde snijmachines doen hun intrede. Maar ook wordt gewerkt met moderne verpakkingsmaterialen, verschillende koelruimtes en gekoeld transport. Er wordt een HACCP-plan opgezet en uitgevoerd. Naast het feit dat klanten panklare producten vragen, wordt er in toenemende mate om kant en klare salades en roerbakschotels gevraagd. Seizoensartikelen kennen we niet meer. Het hele jaar rond zijn seizoensartikelen zoals aardbeien, frambozen, rode bessen, asperges, spinazie verkrijgbaar.
Mede door het arbeidsintensieve werk van snijden, panklaar maken van de groenten en het fruit worden medewerkers aangenomen. 

De ambitie van jong en oud
Op 1 januari 2008 verandert de naam van het bedrijf in C. Bruijs van Dijk VOF. Carlo Bruijs en zijn echtgenote Wanda van Dijk laten hiermee naar buiten toe zien dat zij samen het bedrijf runnen, samen met hart voor de zaak.

De trouw aan het bedrijf van Jan Bruijs en Jo Franken blijkt wel uit hun verbondenheid aan de zaak.
Jan Bruijs heeft tot zijn 85e jaar in de zaak gewerkt. In dat jaar wordt hij opgenomen in het verzorgingshuis waar hij zo lange tijd aan geleverd heeft, zorgcentrum Catharina. Hier heeft hij 3 jaar  gewoond. Hij overlijdt in 2009. Jo Franken wordt in 2011  80 en helpt nog steeds in de zaak. Zij heeft tot haar 75e nog wekelijks de bedrijfsauto tot in de puntjes verzorgd. De bedrijfsauto is immers, zo stelt zij,  “het visitekaartje van het bedrijf”.